Automaty na čerstvé mléko jsou běžnou součástí života obyvatel mnoha států Evropy už několik let. Vyhovují evropskému právu a legislativě pro hygienu a bezpečnost potravin. Za dodržení patřičných evropských nařízení jsou nyní k dispozici i českým spotřebitelům.

mléko žena yourcom

Chov dojných krav v současnosti probíhá pod neustálým dohledem veterinárních orgánů. Krávy žijí v objektech, které jim zaručují stabilní prostředí. Jsou krmeny vyrovnanou dávkou krmiva, dbá se na dostatečný přísun vody. Je zajištěna každodenní veterinární péče a kontrola a pravidelné dojení. Každodenní život zvířat v kravínech je pod neustálou zdravotní kontrolou techniků a veterinárních lékařů. Státem jsou předepsaná pravidelná vyšetření, odběry krve, preventivní očkování.

Veterinární lékaři samozřejmě řeší možné zdravotní problémy a následnou péči o jednotlivá zvířata. Mléko od nezdravých zvířat nesměřuje do prodejní sítě. Pro zvýšení úrovně hygieny dojení krav neprobíhá v prostorách stání zvířat, ale v k tomu určených oddělených prostorách – v dojírně. Technologie dojení umožňuje rozpoznat na základě měřitelných vlastností mléko prvotřídní od mléka nemocné krávy. Tato kontrola mléka je nutná pro zachování vysoké kvality mléka pro dodávky spotřebitelům. Producent mléka dodává mléko nejen do mléčných automatů pro koncového zákazníka ale i do mlékárny pro další zpracování. Z nadojeného mléka je odebrán vzorek a na místě změřeny jeho vlastnosti. Jenom kvalitní mléko potom putuje ke spotřebiteli.

Cesta do „chlaďáku“

Mléko pro automat se přečerpá do speciálního nerezového tanku o objemu několika set litrů, naloží do auta a doveze k automatu. Použitá technika zaručuje, že nedojde k významné změně teploty mléka během transportu. Mléčný automat by totiž při teplotě mléka vyšší než 8 °C nemohl prodávat, má vestavěnou blokaci (k ochraně spotřebitele). Teplota se trvale sleduje a eviduje.

V automatu je tank s mlékem uložen do chladícího boxu, kde je udržována teplota okolo 4 °C ,a je tak zajištěna optimální péče o cennou kvalitní surovinu. Mléko může být v automatu prodáváno maximálně 24 hodin, potom se musí zásobní tank vyměnit za nový s čerstvým mlékem. Tank je přímo hadičkou spojen s výdejním okénkem a po zaplacení požadované ceny je mléko automaticky načerpáno do skleněné či plastové láhve. Důležitá je čistota láhve a rychlé uložení láhve s mlékem do chlazeného prostoru, aby se udržela teplota okolo 4 °C.

Po každém výdeji mléka je okénko automaticky očištěno horkou párou a trubička, která vydává mléko, se schová do chlazeného prostoru. Automat hlídá teplotu a její nadlimitní změnu hlásí na telefon obsluhy nebo samočinně zablokuje výdej mléka.

mléko automat yourcom

Čerstvé syrové mléko je představitelem cesty k zdravému životu. Zní to možná jako fráze, ale tato bílá tekutina obsahuje všechny důležité živiny a pomáhá ke zvýšení obranyschopnosti našeho organismu. Mléko potom může odběratel využít jako vynikající a chutný nápoj anebo použít jako základ pro nejrůznější domácí výrobky z mléka – smetanu, tvaroh, máslo, sýry, kysané nápoje.

Foto: yourcomm