Dětský věk je hlavním obdobím, kdy se určuje, jak závažný průběh bude astma v životě mít a jakou bude mít celkovou prognózu. Odborné studie ukazují, že asi dvě třetiny všech astmatiků mají své první příznaky v období do tří let života a většina případů těžkého astmatu začíná v časném dětství. Jenže – jak to poznat?

Je sice zřejmé, že někteří nemocní s lehkým průběhem astmatu mohou s postupem let dosáhnout klidového stavu nemoci, a dokonce někdy i přestat užívat dlouhodobou preventivní léčbu, astma se u nich však může kdykoliv znovu projevit. U závažnějších forem nemoci je ale pravděpodobnost vymizení astmatu minimální. Navíc se ukazuje, že i u dětského astmatu mohou už vznikat některé chronické procesy na průduškách, které vedou k trvalým změnám vlastností průdušek. Proto je nutné se snažit astma u dětí včas diagnostikovat a od samého počátku i aktivně léčit.

Čím dříve, tím lépe

V časném dětském věku je však diagnostika nemoci často obtížná. Malé děti ve věku do
3 – 4 let nejsou schopny dostatečné spolupráce při funkčním vyšetření (spirometrii), které je základem vyšetření a diagnostiky u starších dětí a dospělých pacientů. Spirometrie je
u nespolupracujících dětí možná pouze s použitím specializovaných metod a není rutinně
k dispozici. Proto je základem diagnostiky v tomto věku především analýza příznaků
a údajů zjištěných lékařem na základě anamnézy.

Astmatické příznaky

Podezření na astma vzniká, pokud se u dítěte objevují stavy zúžení průdušek charakteristické namáhavým dýcháním, pískoty (sípáním) při dýchání a dráždivým kašlem. Tyto stavy se mohou zprvu objevovat při virových infekcích dýchacích cest, později jsou však patrné i nezávisle na infekci, například při větší námaze, po křiku, ale i při kontaktu
s některými alergeny (zvířata, pyly apod.).

Zákeřné „virózy“

Ovšem pozor – u některých dětí se mohou první astmatické potíže objevit jen ve formě opakovaných viróz nebo stavů zahlenění a přímé příznaky zúžení průdušek vůbec nemusí být. Často jsou tyto děti opakovaně léčeny antibiotiky nebo léky na „posílení imunity“ a astma lékař vůbec neodhalí.