Nejprve vysvětlím funkci energie roku, globálně. Oslava Nového roku je předzvěstí hromadné energie národa, všech, proto bujaré veselí. Aby se nám tzv. dařilo, všem bez výjimky. Oslava je totiž jakýmsi magickým rituálem, nevědomým pravda, ale funkčním.

Text: Lucie Bělínová

Silvestr slavíte a narozeniny „flákáte“? Chyba! Ono vysvětlení totiž spočívá v tom, že každý hromadný rituál, tedy i oslava, se v praxi ukazuje mírou energie. Lidé ji nazývají také štěstím do budoucna. Ano, oslavit jakýkoli přelom, datum – znamená udělat malou magii. Je to jako byste nabili generátor na další etapu užití. Tuto sílu znali naši předkové i s vysvětlivkami a důsledkem, nám bohužel zbyly „jen“ svátky, které ctíme, aniž bychom chápali podstatu věci. Ale národ, co ctí svá data a svátky a tradice, je silný. Proč asi? Pro oslavu dějů minulých? Ale kdeže jen. Pro udržení energie, co zadala onu změnu a umí ji držet další rok. Proto se musí oslavy ročně opakovat, nejen pro připomenutí, ale hlavně proto, aby se energie vítězství udržela zase další rok. Proto, když padne jakýkoli režim státu, prvně se zruší „oslavy“ nežádoucích vítězství. Pro Čecha už teď pochopitelné zrušení oslav „Aurory“, únorových jakože sláv a dalších, co se pojili s okupovateli, nikoli s národem. Po letech se začaly uctívat data z první republiky i starší a nová… a ejhle… ono to funguje! Další pohroma v tom stejném vydání nepřišla a nepřijde, protože jsme si vědomi dat a slavíme klidem, státním svátkem.
Po oné globalizaci oslav už začíná být jedincům pomalu jasné, že ono magické datum zrození, pardon narození), má jakýsi význam.

Uctívejme energii

Ano, správně pochopeno, energie se umí držet pouhý rok. Tak jako Země planeta neoběhne Slunce třikrát do roka. Vesmírné zákony a zákony energie jsou totiž nad vším, ale také ve všem. To znamená, že datum, kdy jste se poprvé nadechli zrozením na této planetě, je datem právě pro vás nejmagičtějším. Nejen proto, že se ten zázrak zrodit se do hmoty stal. Ale hlavně proto, že jste tím svobodně přijali a začali plnit rovnici hmoty. Hmoty poplatné energii. Není totiž živoucí hmoty bez energie.
V praxi člověka to znamená, že pokud chcete dále rozvíjet svou hmotu, tedy tělo a osobnost, kterou jste dostali, je třeba ji z času na čas dobít. Stejně jako telefon, notebook a další věci závislé na energii, ani tělo není perpeetum mobile.
Čas nabití padá právě na datum narození. Proto hodně štěstí a zdraví se vinšuje, protože to v dané datum vašeho zrození, má největší sílu přijetí. Už jste, žijete. Sama energie vás dobije v datě vašeho přijetí hmotného těla. Ale! Čím více lidí vám od srdce popřeje, a tím si na vás vzpomene a společně radostně oslaví, tím více jejich energie přejde k vám. Pozor, nádhera, bez toho aby sami ztratili energii svou. A tak pozorujete ve svých životech ony vlny, kdy jde život a nabídky samy a kdy drhnou.
Zjednodušeně – novoty uváděné do akce ve vašich životech, mají nejsilnější energii PO datu narození, to se jaksi půl roku daří skoro samo vše, co minulý rok před narozeninami nešlo, anebo se cíle dosahovalo těžko. Naopak se těžko dosahuje cíle cca 3 až 4 měsíce před datem narození. Potřebujete více času, trpělivosti i „náhod“. Proto, aby se nové vize zdařily. A mnohdy se ani nepodaří, přes veškerou snahu. Ne vy, ale právě ona energie za to může.
A poslední vztah zemského roku a energie data se jasně prokazuje tzv. svíčkou, kterou máme do dohoření života. Pověra? Ne, opět rovnice života, tedy sloučení energie a hmoty. Všimněte si, že lidé na sklonku života, po dohoření oné svíce, jak se říká, odchází ze hmoty, čili umírají, právě před datem narození. Cca 2 měsíce do narozenin je ono „soudné“ datum. Parte poté v 80% zní, odešel v době nedožitých iX- ypsylontých narozenin. Náhoda? Blbost, energie už neměla na čem žít a tak uhasla…jako ta svíce, kterou jsme jako synonimum oné energie, nazvali. Ano, je tu zbývajících 20 procent, pro ty, co neměli ten správný čas odejít (nehody, vraždy, sebevraždy, psychosomatická onemocnění /zejména rakoviny /čili nečekané odchody), tady se pak naplní karma, či „náhradní“ rychlé zrození pro dokonání plánu v těle na Zemi. A mezi nimi je mizivé procento „důstojníků života“.  To jsou ti, co mají na parte znění: ..odešel v době dožitých 80-100let. Ti vlastním chtěním a podporou celé rodiny (opět doping z energie milujících) čekal na osudovou situaci, která se křížila se smrtí. Zde to ale bývá opět maximálně! 2.měsíce po narození. Jde o entuziasmus jedince, který vědomě s podporou okolí, čeká na letitou událost. Např. návrat dítěte z exilu, narození prvního pravnoučete, prostě radostnou zásadní událost. Radostnou podotýkám. S podporou okolí, které ho udržuje, a třeba nevědomky předává energii svou za stejným cílem. Nemusíte běhat po hřbitově, abyste si potvrdili výše předané. Stačí zapátrat v okolí, rodině a datech. A jste tzv. doma.

Nezapomeňte přát

Tímto jsem zodpověděla i věčný dotaz matek, co si nesou životem stigma předčasných úmrtí svých dětí. S obrovskou úctou a bolestí. Skláním hold a žehnám sílu.  S bolestí bohužel není pomoci, alespoň tedy s vysvětlením. Opět se totiž vrátím k oné svíci života. A zhasla-li právě v čase oněch cca 2 měsících před narozeninami, nebyla delší. Úkol dokonán. Pokud nehodou, násilím či rozhodnutím nebojovat se hmotou (tedy psychosomatická nemoc), většinou v půlce cyklu, pak krátce po smrti se v rodině narodí dítě. Dítě nápadně podobné gesty, chováním, nikoli však pohlavím, tomu předčasně odejitému. Život není vždy fair, ale má svá pravidla, naštěstí pro nás. Díky rovnici vesmíru a zákonu energie a hmoty. Dnes vědecky pojmenovanému na kvantovou fyziku a její užití v praxi na kvantovou mechaniku. Není třeba jedinci studovat tyto náročné obory, pokud bude ctít odkazy zažité staletími.
A proto, nikdy nezapomeňte popřát ono štěstí a zdraví oslavenci. Vaše energie se nezmenší, druhému pomůže a ba co víc, k vám přitáhne další srdečná přání i od cizích lidí. I když slovo cizích, je mimo zákon a funkci, když všichni jsme jednotní. Tím myslím odkaz Krista, Mohameda, Budhy. Texty svatých o tom píší, ale těžko se v dnešní době čtou, byť praxe je stejná.

A tak přeji mnoho štěstí i zdraví všem oslavencům narozenin po celý zemský rok. A jedno bych k tradičnímu blahopřání přece jen přidala. A mnoho síly do života a jeho prožívání.

Odborník Mámy na mateřské: Lucie Bělínová, terapeut (www.kartarkysvetla.cz). T: 608028505