Jak začne dítě lézt a chodit, máte o zábavu postaráno a oči abyste měli i na zádech. Se snahou děťátka prozkoumávat svět kolem sebe totiž vzrůstá i možnost celé řady nehod.  Měli byste proto udělat taková opatření, abyste úrazům malých dětí zabránili.

Kde se nehody stávají nejčastěji

Podle statistik se nejvíce nehod stane v obývacím pokoji nebo jídelně, nejzávažnější úrazy potom v kuchyni a na schodech. Nejvíce ohrožené jsou děti ve věku do čtyř let, chlapci více než dívky. U starších dětí je větší pravděpodobnost zlomenin, u mladších je zase vyšší procento popálenin a opaření stejně jako otravy či požití nebezpečných látek.

Proč se nehody stávají dětem

Děti jsou často tak zaujaté svými zájmy, že nevnímají své okolí. Za jejich (ne)vnímáním nebezpečí stojí nedostatek zkušeností (nedostatečný vývoj) a ony si tak nejsou vědomy důsledků mnoha nových situací, se kterými se setkávají. Jsou velmi zvídavé, chtějí všechno vidět a vyzkoušet a tím se vystavují riziku.

 NEJČASTĚJŠÍ NEHODY

Pády

Pády jsou jednou z nejčastějších příčin dětských úrazů v domácnosti. Většinou se jedná o zakopnutí, ale nejzávažnější následky si děti odnášejí z pádů z větších výšek, například při pádu z postele, ze schodů nebo při vypadnutí z kočárku. Samozřejmostí by tak měla být bezpečnostní zábrana v horní i dolní části schodiště. Odstranit byste měli i veškeré nerovné a poškozené plochy na podlaze – opotřebované lino, rozbité parkety, dlažbu i nahrnutý koberec. Stejně tak nenechávejte v místech, kde se dítko pohybuje žádné předměty, o které by mohlo klopýtnout.

Velkým nebezpečím a lákadlem jsou otevřená okna. Nikdy pod okno nestavte nábytek a předměty tak, aby se vylezením na ně dítko do okna dostalo. Okno otevírejte na maximálně 10 cm a vždy ho zajistěte pojistkou.

Řezné rány

Rovněž velmi časté poranění u malých dětí. Odstranit byste měli veškeré ostré hrany a předměty, o které se dítko může pořezat nebo bodnout. Nebezpečné je také sklo v interiéru. Ačkoliv je krásné i účelné, nese s sebou rizika úrazu. Místo běžného skla je proto vhodné sklo tvrzené nebo polepené fólií.

Opařeniny a spáleniny

Teplé nápoje způsobují většinu opařenin u dětí do věku pěti let.  Pokožka dítěte je mnohem citlivější než pokožka dospělé osoby a horký nápoj může dítě opařit ještě 15 minut poté, co byl vyroben. Nikdy proto nedržte dítě a horký nápoj najednou a také horké nápoje nestavte na okraje stolů či pracovních desek. A pozor na ubrusy, které může dítko strhnout i s horkým nápojem na sebe.

Mnoho opařenin se také přihodí během koupání, když se dítko dostane ke zdroji horké vody. Pokud si například napouštíte vanu, nemělo by mít do koupelny přístup. A i při samotném koupání byste ho nikdy neměli nechávat bez dozoru. Nemluvě o nebezpečí utopení.

Popáleniny hrozí dětem samozřejmě při styku s otevřeným ohněm a dále pak s elektrickými přístroji. Všechny tyto věci byste tedy měli udržovat mimo dosah dítěte, zásuvky zajistit, případně dítku zamezit vstup tam, kde mu nebezpečí hrozí (například do kuchyně, když vaříte). Dobré je naučit se používat při vaření zadní plotýnky sporáku, aby na sebe horký hrnec malý čipera nestrhl.

Otrava

Většinu otrav mají na svědomí léky, nejrůznější čisticí prostředky a chemikálie, ale i kosmetika. Vše by mělo být zabezpečeno, nejlépe v uzamčené skříni. Pozor si dejte také na tablety do myčky či na praní. Kvůli své barevnosti je může dítko považovat za sladkosti.

Ohlídejte si rovněž rostliny v bytě, některé druhy jsou jedovaté. Pro děti jsou květiny lákavé, milují trhání listů a květů a „odměnou“ jim může být v lepším případě podrážděná pokožka.

Udušení

Zde na děti číhá nebezpečí v podobě igelitových tašek, pytlů i sáčků, ve kterých se mohou začít dusit, ale také mohou vdechnout drobný předmět. Veškeré tašky, pytle a vše, co obsahuje malé části, byste tedy měli opě
t odstranit z dosahu dítěte.

Určité riziko skýtají i domácí mazlíčci. Bez ohledu na to, jak moc svému zvířecímu miláčkovi důvěřujete, byste ho neměli nechávat s děťátkem o samotě. Hrozí riziko udušení, pokud se rozhodne, že si na miminko lehne.

Uškrcení

Provázky, šňůry, kabely, toto vše představuje pro dítě riziko uškrcení a měli byste je odstranit z jeho dosahu, zabezpečit. Podcenit byste neměli ani tak běžnou věc, jako jsou žaluzie, respektive šňůry a řetízky, kterými se ovládají. Malé dítě se do nich snadno zamotá a samo se nedokáže vysvobodit.

Utonutí

Malé děti se mohou utopit i v hloubce vody menší než 10 cm, takže by měly být za všech okolností pod neustálým dohledem. Platí to o koupání doma ve vaně a platí to samozřejmě i venku, je-li ve vaší blízkosti jakákoliv vodní plocha. Nikdy také nenechávejte malé dítě hlídat starším sourozencem, pokud to není dospělá a zodpovědná osoba. Pokud máte bazén nebo zahradní jezírko, měly by být zabezpečené řádným oplocením. Totéž platí o různých nádobách a vědrech například na zahradě. Vše by mělo být zakryto, nejlépe ale umístěno z dosahu malého dítěte.