Novopečení tatínci mohou nově využít otcovskou dovolenou.

Od 1. února 2018 začala platit novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku tzv. otcovskou. Správný název je „otcovská poporodní péče“. Což jednoduše řečeno znamená, že tatínkové si již nebudou muset brát dovolenou či neplacené volno, aby mohli s miminkem po narození zůstat doma. Pomocná ruka i psychická podpora se jistě každé mamince během šestinedělí bude hodit.

Čerpání otcovské dovolené

Otcovská dovolená funguje jako nová dávka, z nemocenského pojištění bude otec dítěte po jeden týden dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého výdělku. Vyměřovací základ je pak počítán stejným způsobem jako u mateřské, čili sečtením hrubých výdělků za poslední rok a jejich následným vydělením počtem dnů. Kalkulačku pro výpočet dávky naleznete ZDE.

Nástup na otcovskou dovolenou bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a lze ji čerpat maximálně sedm kalendářních dní a to v kuse bez přerušení.

Nárok na dávku

Na dávku mají nárok zaměstnanci i OSVČ, včetně zaměstnanců pracujících na základě dohod mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti), jsou-li nemocensky pojištěni. S otcovskou nemohou naopak počítat pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce. Nárok na ni vzniká otci dítěte, který o dítě pečuje (případně osobě, která dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů). Za otce dítěte je považován ten, kdo je v matrice (knize narození) zapsán jako otec.  Další podmínkou pro přiznání otcovské je účast na nemocenském pojištění. U OSVČ musí pojištění trvat  alespoň tři měsíce bezprostředně před porodem. Nárok na otcovskou nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde až po zániku pojištění, to znamená, že u otcovské neplyne ochranná lhůta.

Podat žádost o dávku a nastoupit na otcovskou budou moci tátové sice až od 1. února 2018, ale novinku lze využít už pro děti narozené o loňských Vánocích! Nárok na dávku vznikne totiž i v těch případech, kdy se dítě narodilo v období 6 týdnů před tímto datem, tj. 21. prosince 2017 nebo později.

Co když se vám narodilo více dětí

Otcovskou lze čerpat jen jednorázově a to i v případech, kdy člověk pečuje o více narozených dětí současně nebo o více dětí převzatých současně do péče. Otci vznikne nárok na otcovskou vždy v období šesti týdnů ode dne narození dítěte i v případě, kdy jsou matka, dítě nebo oba dva ze zdravotních důvodů umístěni ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče.

Kde se žádá

O dávku žádá zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele, podobně jako o nemocenskou či ošetřovné. OSVČ doručí vyplněný formulář po skončení čerpání dávky přímo na svou pobočku Okresní správy sociálního zabezpečení. Formulář žádosti je dostupný na pobočkách OSSZ a také volně ke stažení v přehledu tiskopisů na webu ČSSZ pod názvem „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou).“

K žádosti není nutné dokládat rodný list dítěte, OSSZ si sama ověří otcovství v registru obyvatel. Výjimkou je dítě narozené v cizině, u něj je nutné otcovství prokázat např. právě rodným listem.

Když týden nestačí

Otec dítěte má i další možnosti, jak se uvolnit ze zaměstnání a zůstat s dítětem a maminkou doma. Pokud matka po porodu potřebuje péči, je možné na ni čerpat ošetřovné. Jako omluvenka ze zaměstnání slouží ošetřovné libovolně dlouho, ale placené je pouze prvních 9 kalendářních dní. Otec dítěte má také nárok na rodičovskou dovolenou v zaměstnání, neplacené pracovní volno, které mu zaměstnavatel nemůže odmítnout. Volno lze čerpat i přerušovaně, nejdéle do 3. narozenin dítěte, a v jeho průběhu hradí stát otci zdravotní pojištění. O délce rodičovské dovolené je vhodné zaměstnavatele informovat písemně, předejde se tak sporům ohledně data návratu do zaměstnání.