Koventina Consulting, s.r.o. a ZŠ a MŠ Noutonice pořádají kurz akreditovaný MŠMT „Zkušeností k respektování“
přednáší PhDr. Lucie Dobešová

Kurz je zaměřen na poznání respektujícího chování k dětem, druhým i k sobě jako cestě ke změně kvality vztahů. Umožní posunutí od vztahů založených na příkazech a ovládání ke vztahům, které jsou založené na úctě, odpovědnosti, spolupráci, podpoře a radosti z učení. Kurz je určen pro rodiče, učitele i zájemce o zlepšení vztahů ve škole, v rodině nebo na pracovišti.

Kurz nabízí
● porozumění respektujícímu přístupu k sobě, dětem i kolegům
● možnost nahlédnout na vlastní způsoby chování a porozumět jim
● možnost uvědomění si vlastních potřeb i potřeb ostatních
● nástroje ke změně komunikačních postupů nejen ve vztahu k dětem
● orientaci v různých výchovných stylech a možnost vědomého rozhodování, jak vychovávat

Rozsah kurzu je 18 hodin (šest střed od 17:30 do 20:30)
Termín konání: 18. a 25. dubna, 16. a 23. května, 6. a 13. června 2018
Místo konání: Základní škola Noutonice, Noutonice 7, Lichoceves
Cena: 2.400,- Kč (15% sleva pro manželské páry)
Přihlášky: na skola@lichoceves.cz
Dotazy: Mgr. Romana Ondráčková tel. 777 314 646

Více informací na www.koventina.cz