Zápisy do mateřských škol jsou v plném proudu a pro mnohé rodiče znamenají období velkého stresu, na jehož konci pak může být rozhodnutí o nepřijetí dítěte. Míst v mateřinkách je nedostatek a mnoho lidí pak řeší, co se svými potomky dál, pokud se chtějí vrátit do zaměstnání.

V uplynulém školním roce chodilo do 5209 předškolních zařízení v Česku více než 362 tisíc dětí. Většina z nich navštěvovala mateřské školy a právě ty mají v těchto dnech zápisy. K nim míří rodiče s dětmi mladšími i staršími tří let. Jedno je však jasné už nyní, ne všichni uspějí. Podle statistik se sice počet nepřijatých dětí od roku 2013/2014 snížil o 47 procent, přesto třeba v roce 2016 nebylo vyhověno téměř 40 tisícům žádostí.

Pokud se do stejné situace dostanete i vy, pak první možností je odvolání se proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte. Jestli se ani pak dveře mateřinky pro vaše dítě neotevřou, nezoufejte. Jsou i další možnosti, kam můžete dítě zapsat, abyste se například mohli vrátit po rodičovské dovolené do zaměstnání.

Alternativou jsou mikrojesle, dětské skupiny či soukromá zařízení. Právě první dvě jmenovaná jsou ideálním řešením pro dětí mladší tří let. Věkový průměr dětí v dětských skupinách je 2,1 až 2,3 roku a v Česku funguje téměř 600 těchto zařízení, v nichž je 7 731 míst. Nejvíce jich je ve Středočeském kraji a v Praze, kde je největší problém s nedostatkem míst ve školkách.

„Menší zařízení rodinného typu, kam patří právě dětské skupiny či mikrojesle, nabízejí individuální přístup. Je zde menší počet dětí a více chův,“ popisuje Karolina Nedělová, ředitelka neziskové organizace NNO Prostor pro rodinu a doplňuje: „Jejich velkou výhodou je, že umožňují uzpůsobit docházku podle potřeb dětí a jejich rodičů. Malé děti tak mají čas zvyknout si a přechází postupně z domácího prostředí do kolektivu.“

Navíc dětské skupiny jsou spolufinancovány z fondů Evropské unie, takže jsou finančně dostupné a v provozu jsou celoročně včetně letních prázdnin. Mikrojesle jsou zase pilotním projektem MPSV. Oba druhy zařízení mohou být ideální alternativou, pokud vaše dítě nepřijmou do mateřské školy. Vězte tedy, že existuje řešení a není to jen o volbě školka, nebo zůstat doma. Seznam dětských skupin a mikrojeslí najdete webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Co je dětská skupina:

Dětská skupina poskytuje pravidelnou péči o předškolní děti od jednoho roku věku. V dětské skupině může být maximálně 24 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí. Dle velikosti skupiny je pak určen počet pečujících osob,  na každých 6 dětí připadá nejméně jedna pečující osoba. Ty mají většinou pedagogické, zdravotnické či sociální vzdělání, nebo profesní kvalifikaci chůvy. Dětské skupiny umožňují docházku dítěte ve volitelném rozsahu dle otvírací doby, která je stanovena minimálně na 6 hodin. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Co jsou mikrojesle:

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců v kolektivu maximálně čtyř dětí. Provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby. O děti se stará jedna až dvě chůvy, záleží na provozovateli. V zařízení se poskytuje individuální péče zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci.

Více informací o dětských skupinách a mikrojeslích provozovaných neziskovou organizací Prostor pro rodinu naleznete na www.prostorprorodinu.cz.