Jé, hurá trampolína! Každé dítě miluje skákání na trampolíně.

Je to skvělé cvičební náčiní; posiluje celý pohybový aparát, lymfatický systém a dokonce i srdeční sval. Skákání zdokonaluje koordinaci pohybů i orientaci v prostoru, navíc je to skvělá relaxace i úžasná zábava, kterou děti zbožňují. Trampolíny do dětí pumpují endorfiny a děti je milují a jsou schopné v nich strávit den. Jenže trampolína není hlídací koutek a hopsání bez dozoru je značně rizikové.

Nejzranitelnější jsou děti do 6 let

Dvě třetiny úrazů se stanou, když je na trampolíně současně více než jedno dítě. Čím menší je váha osoby na trampolíně, tím větší je riziko úrazu. Proto jsou zvláště zranitelné děti pod 6 let. Během skákání se pochopitelně hůře koordinují pohyby (a to nejen malým dětem), dítě velice snadno nepřesně vyhodnotí, kam po odrazu dopadne. Možná únava toto riziko násobně zvyšuje.

V typech poranění na trampolíně vedou dle zdravotníků podvrtnutí kloubů a zlomeniny, zejména zlomeniny předloktí a pažních a stehenních kostí. V těsném závěsu jsou pak poranění hlavy a bohužel i páteře.

Jak se nepříjemným zraněním vyhnout? Zcela jednoduchými preventivními opatřeními.

10 zásad bezpečného skákání

  • 1. Nikdy nenechávejte děti skákat bez dozoru.
  • 2. Respektujte pokyny výrobce ohledně počtu dětí na trampolíně. Ideální je, pokud dítě skáče samo.
  • 3. V případě skákání na větší trampolíně nedovolte, aby společně skákaly velmi odlišné váhové (i věkové) kategorie.
  • 4. Důsledně používejte sítě a podložky, které kryjí pružiny a rám. Tyto pomůcky pravidelně kontrolujte.
  • 5. Nikdy dětem nedovolte na trampolíně jíst, žvýkat žvýkačku nebo cucat bonbón, potravinu by mohly vdechnout a hrozila by zástava dechu!
  • 6. Trampolínu umístěte pouze na rovném povrchu.
  • 7. Učení složitějších a potencionálně nebezpečných prvků, například kotrmelců a salt přenechejte školeným instruktorům.
  • 8. K trampolíně neinstalujte žebřík ani schůdky, děti by to lákalo k samostatnému používání trampolíny bez vašeho dozoru.
  • 9. Zaveďte časový limit, kdy může každé dítě skákat. Předejdete nejen úrazům z nepozornosti, kdy jsou děti rozdováděné, nebo přetažené, ale i potencionální dehydrataci a také přetěžování pohybového aparátu.
  • 10. Sjednejte dětem úrazové pojištění; trampolíny, bazény, kola, odrážedla a další sezónní sportovní náčiní i aktivity jsou sice skvělé, ale bohužel úrazy nechodí pouze po horách…