Prázdniny jsou obdobím, kdy děti pobývají více venku a mají také více příležitostí k dovádění. Co můžeme udělat pro to, aby se z vylomenin nestaly zlomeniny, a naši potomci prožili léto spokojeně a ve zdraví?

Podle statistik je nejčastější příčinou úrazů u dětí pád, a to především v důsledku uklouznutí či zakopnutí. Následují úrazy způsobené pádem z jedné úrovně na druhou. K těm dochází především při více rizikových aktivitách, jako je cyklistika, bruslení, skoky do vody, skákání na trampolíně anebo třeba jízda po skluzavce.

K úrazům jsou více náchylní chlapci a mezi ty nejčastější patří poranění hlavy (otřesy mozku či jiné úrazy většinou bez vážných následků), následované různými podvrknutími či zhmožděninami, zlomeninami a popáleninami – právě ty tvoří významné procento úrazů, jimž lze ze strany dospělého zcela jednoznačně předcházet.

Ovšem opatrnosti je třeba všude, například i na „nevinně“ vyhlížejících dětských hřištích.

Ohlídejte první jízdu

Než pustíme děti na atrakce umístěné na hřišti, měli bychom je alespoň rámcově prozkoumat – ujistit se, zda jsou všechny prolézačky, houpačky a skluzavky bezpečné, jestli nejsou nějak poškozené, aby se o ně náš potomek neporanil. I když pro dětská hřiště platí přísná bezpečnostní pravidla, bohužel ne vždy jsou dodržována.

Pozor na trampolíně

Dvě třetiny úrazů se stanou, když je na trampolíně současně více než jedno dítě. Čím menší je váha osoby na trampolíně, tím větší je riziko úrazu. Proto jsou zvláště zranitelné děti pod 6 let. Během skákání se pochopitelně hůře koordinují pohyby (a to nejen malým dětem), dítě velice snadno nepřesně vyhodnotí, kam po odrazu dopadne. Možná únava toto riziko násobně zvyšuje.

V typech poranění na trampolíně vedou dle zdravotníků podvrtnutí kloubů a zlomeniny, zejména zlomeniny předloktí a pažních a stehenních kostí. V těsném závěsu jsou pak poranění hlavy a bohužel i páteře.

Jak se nepříjemným zraněním vyhnout? Zcela jednoduchými preventivními opatřeními.

10 zásad bezpečného skákání

 •  Nikdy nenechávejte děti skákat bez dozoru.
 •  Respektujte pokyny výrobce ohledně počtu dětí na trampolíně. Ideální je, pokud dítě skáče samo.
 •  V případě skákání na větší trampolíně nedovolte, aby společně skákaly velmi odlišné váhové (i věkové) kategorie.
 • Důsledně používejte sítě a podložky, které kryjí pružiny a rám. Tyto pomůcky pravidelně kontrolujte.
 • Nikdy dětem nedovolte na trampolíně jíst, žvýkat žvýkačku nebo cucat bonbón, potravinu by mohly vdechnout a hrozila by zástava dechu!
 • Trampolínu umístěte pouze na rovném povrchu.
 • Učení složitějších a potencionálně nebezpečných prvků, například kotrmelců a salt přenechejte školeným instruktorům.
 • K trampolíně neinstalujte žebřík ani schůdky, děti by to lákalo k samostatnému používání trampolíny bez vašeho dozoru.
 • Zaveďte časový limit, kdy může každé dítě skákat. Předejdete nejen úrazům z nepozornosti, kdy jsou děti rozdováděné, nebo přetažené, ale i potencionální dehydrataci a také přetěžování pohybového aparátu.

Mrštnost a pevné kosti

Děti, které jsou zvyklé se pohybovat a sportovat, jsou obratnější, dokážou vybalancovat různé rizikové situace a nepodléhají tak snadno pádům. Pokud už u těchto dětí dojde k úrazu, lékaři uvádějí, že následky bývají mírnější než u dětí, které se žádné pohybové aktivitě nevěnují. Současně jsou většinou sportující děti založením aktivní a netráví veškerý volný čas u počítače. Díky tomu udržují svůj svalově-kosterní systém výkonný, silný a méně zranitelný. Tyto děti také spíše dodržují základy správné výživy a tím pádem i dostatečné zavápnění kostí, které zaručuje jejich pevnost.

Co se osvědčilo…

 1. Být pořád ve střehu. Mějte děti stále pod kontrolou, a to i ve známém prostředí. Děti rády vymýšlejí nejrůznější vylomeniny a naše pozornost bohužel zcela přirozeně klesá tam, kde máme pocit, že dítěti nic nehrozí.
 2. Dodržovat pravidelná hlášení. Se staršími dětmi se předem domluvte, kde budou, a že se vždy po několika „jízdách“ nebo jiných aktivitách přijdou ohlásit (nemají-li hodinky, pak je nesmysl se s nimi domlouvat na čase.).
 3. Stanovit pevný bod pro případ ztráty. Vždy se předem domluvte na místě, kde se setkáte v případě, že se dítě ztratí. Případně jim dejte na ruku náramek se svým telefonním číslem tak, aby vás jiný rodič mohl zavolat, když bude mít dítko problém.

Zdroj: www.monkeysgym.cz