Tento článek je převzat z www.rozalio.cz

Počátkem roku 2016 zaznamenali v poradně spolku Rozalio vyšší koncentraci otázek na téma hrazení povinných vakcín. V několika případech, kdy rodičům bylo uhrazení vakcíny odmítnuto, obdržel spolek i fotokopii uhrazených částek. Rozalio začalo komunikovat s pojišťovnami, ministerstvem, právníky a dalšími institucemi, ale problém stále přetrvával. Ten vygradoval se změnou prováděcí vyhlášky o očkování, která vstoupila v platnost 1. ledna 2018.

Po téměř dvou a půl letech je konečně jasno: odložené očkování rodiče hradit nemusí.

Od 1. června 2018 platí nový metodický postup k vykazování očkování, který jasně nastavuje, že v zájmu podpory proočkovanosti populace hradí zdravotní pojišťovny i očkování provedená mimo termíny stanovené vyhláškou, a to i v případech, kdy odklad očkování byl na žádost pacienta, resp. rodičů, avšak v souladu s SPC dané vakcíny.

Konečně tak pojišťovny začaly respektovat zákon o veřejném zdravotním pojištění, což by u zdravotních pojišťoven mělo být samozřejmostí!

Z metodického postupu k vykazování očkování:

Tímto metodickým postupem se řídí pojišťovny a všichni pediatři, a tedy by již neměli platby za odložené povinné očkování vyžadovat.

Rozalio nabízí radu rodičům, kteří očkování uhradili a nyní chtějí získat své peníze zpět. Máte-li zájem, pište na poradna@rozalio.cz.

Na závěr chceme upozornit, že i přes upozornění v metodickém postupu (ve žlutém rámečku) rozhodují o očkování svých dětí jejich rodiče, resp. zákonní zástupci, tedy mj. i o době očkování.